0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Các biểu mẫu

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

26/08/2021

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để thực hiện làm chế độ hỗ trợ theo hướng dẫn của nhà nước. TÊN DOANH NGHIỆP........             CỘNG...

Mẫu cam kết nuôi con hưởng chế độ nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng

26/08/2021

Mẫu cam kết nuôi con hưởng chế độ nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng theo chế độ nghỉ trong đại dịch covid 19. In ký đóng dấu và scan nộp đính kèm hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ đăng ký chế độ nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng theo mẫu cam kết nuôi con này. CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Mẫu 08-MST theo thông tư 105/2020/TT-BTC

24/02/2021

Khi thay đổi các thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân hộ cá thể phải thực hiện nộp mẫu 08-MST theo thông tư 105/2020/TT-BTC. Sau đây Đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn mẫu 08-MST theo thông tư 105/2020/TT-BTC Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm...

Thư tra soát đối với trường hợp nội sai nội dung tài khoản đối với Bảo hiểm xã hội

04/06/2020

Thanh toán tiền bảo hiểm xã hội sai nộp dung , sai  số tài khoản ngân hàng dẫn đến doanh nghiệp bị báo nợ BHXH, không báo tăng được BHXH lần đầu.. Đại lý thuế Đông Dương có soạn ra thư tra soát thông tin phục vụ  việc hiệu đính những sai xót trên để thuận tiện trong việc giải...

Mẫu công xác nhận nghĩa vụ thuế đã nộp

19/11/2019

Doanh nghiệp làm thầu , giải thể doanh nghiệp muốn xác nhận nghĩa vụ thuế đã nộp trong khoảng thời gian , trong suốt quá trình hoạt động cần làm mẫu công văn xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn mẫu công văn xác nhận việc thực hiện nghĩa...

Mẫu công văn xác nhận không nợ tiền thuế xuất nhập khẩu

17/05/2019

Khi làm hồ sơ giải thể công ty thì một trong những bước quan trọng là thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế và việc xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan là một trong những bước bắt buộc. Tuy nhiên trên thực tế nhiều doanh nghiệp không nắm rõ các thủ tục này. Chúng...

Công văn giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội

07/03/2019

Rất nhiều lý do dẫn đến cơ quan bảo hiểm xã hội gửi công văn yêu cầu giải trình  số chênh lệch giữa người lao động đóng bảo hiểm và không đóng bảo hiểm xã hội. Đại lý thuế Đông Dương có sưu tầm các mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội. Lao động không đóng...

Các biểu mẫu theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

01/03/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 11/03/2019. Đại...

Mẫu quản lý kho , thu chi , nhật ký bán hàng mua hàng năm 2018

05/08/2018

Đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn kế toán file quản lý kho có chức năng :  quản lý tổng hợp nhập xuất tồn của hàng hóa vật tư, thẻ kho , sổ nhật ký mua hàng - bán hàng , phiếu thu- chi tự đồng, tổng hợp công nợ phải thu phải trả theo từng đối tương khách hàng nhà cung cấp. File rất...

Mẫu hợp đồng lao động thử việc và hợp đồng lao động thời vụ năm 2018

11/05/2018

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụnglao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng,...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved