0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2021 là ngày 20/02/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Tổng hợp các văn bản thuế mới nhất năm 2017

Để đáp ứng công việc của kế toán - thuế, chúng ta luôn phải cập nhật và bổ sung các văn bản pháp quy luôn thay đổi liên tục. Sau đây đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn tập hợp các văn bản mới nhất năm 2017.


 

                       HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ THUẾ NĂM 2017           

ĐỌC VẲN BẢN THUẾ LÀ CẢ SỰ ĐAM MÊ VÀ KIÊN TRÌ. CHỦ ĐỘNG TÌM HIỂU VỀ CÁC SẮC THUẾ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY LÀ NÊN LÀM. VỚI IN 1 VĂN BẢN LÀM SƯỜN CÙNG 1 BÚT NHỚ ĐỌC LƯỚT QUA NỘI DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH PHẦN TRỌNG TÂM ĐỂ ĐỌC.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

 

STT Nội dung Loại Văn Bản Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Đăng ký thuế  Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 15/09/2013
Thông tư  156/2013/TT-BTC 06/11/2013 20/12/2013
95/2016/TT-BTC 28/06/2016 12/08/2016
2 Kê khai thuế  Luật 78/2006/QH11 29/11/2006 01/07/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 15/09/2013
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
Thông tư 156/2013/TT-BTC 06/11/2013 20/12/2013
151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014

Thông tư

( Mới)

93/2017/TT-BTC 19/09/2017 05/11/2017
Văn bản hợp nhất  03/VBHN-VPQH 28/04/2016 28/04/2016
3 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế Luật 15/2012/QH13 20/06/2012 01/07/2013
Nghị định 129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 15/12/2013
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016
Thông tư 166/2013/TT-BTC 15/11/2013 01/01/2014
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 21/10/2016 21/10/2016
4 Lệ phí môn bài  Luật 97/2015/QH13 25/11/2015 01/01/2017
Nghị định 139/2016/NĐ-CP 04/10/2016 01/01/2017
Thông tư 302/2016/TT-BTC  15/11/2016 01/01/2017
5 Hóa đơn chứng từ Nghị định 51/2010/NĐ-CP 14/05/2010 01/01/2011
109/2013/NĐ-CP 24/09/2013 09/11/2013
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 01/03/2014
49/2016/NĐ-CP 27/05/2016 01/08/2016
Thông tư 10/2014/TT-BTC 17/01/2014 02/03/2014
39/2014/TT-BTC 31/03/2014 01/06/2014
119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 01/01/2015
176/2016/TT-BTC 31/10/2016 15/12/2016
37/2017/TT-BTC 27/04/2017 12/06/2017
4 Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009
31/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016
Nghị định 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 13/08/2013
209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 01/01/2014
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016
Thông tư 141/2013/TT-BTC 16/10/2013 30/11/2013
219/2013/TT-BTC 31/12/2013 01/01/2014
119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 01/01/2015
193/2015/TT-BTC 24/11/2015 10/01/2016
99/2016/TT-BTC 29/06/2016 13/08/2016
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016
173/2016/TT-BTC 28/10/2016 15/12/2016
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 15/05/2017 15/05/2017
5 Luật thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 21/11/20107 01/01/2009
26/2012/QH13 22/11/2012 01/07/2013
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 01/07/2013
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015
Thông tư 20/2010/TT-BTC 05/02/2010 22/03/2010
111/2013/TT-BTC 15/08/2013 01/10/2013
119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014
92/2015/TT-BTC 15/06/2015 30/07/2015
Văn bản hợp nhất  05/VBHN-BTC 14/03/2016 14/03/2016
6 Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 03/06/2008 04/01/2009
32/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 15/11/2014
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015
Thông tư 150/2010/TT-BTC 27/09/2010 11/11/2010
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 02/08/2014
119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 10/10/2014 15/11/2014
96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2015
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC 26/05/2015 26/05/2015
7 Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 14/11/2008 01/04/2009
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
70/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2016
106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 01/01/2016
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016 01/07/2016
Thông tư 195/2015/TT-BTC 24/11/2015 01/01/2016
130/2016/TT-BTC 12/08/2016 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 28/04/2016 28/04/2016
8 Thuế xuất nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 06/04/2016 01/09/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 01/09/2016
Thông tư  38/2015/TT-BTC 25/03/2015 01/04/2015
Văn bản hợp nhất  09/VBHN-BTC 26/05/2015 26/05/2015
9 Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 25/11/2009 01/07/2010
71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015
Nghị định 50/2010/NĐ-CP 14/05/2010 01/07/2010
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015
Thông tư 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 21/11/2015
174/2016/TT-BTC 28/10/2016 12/12/2016
12/2016/TT-BTC 20/01/2016 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH 11/12/2014 11/12/2014
10/VBHN-BTC 26/05/2015 26/05/2015
10 Thuế bảo vệ môi trường Luật 57/2010/QH12 15/11/2010 01/01/2012
Nghị định 67/2011/NĐ-CP 08/08/2011 01/01/2012
69/2012/NĐ-CP 14/09/2012 15/11/2012
Thông tư 152/2011/TT-BTC 11/11/2011 01/01/2012
159/2012/TT-BTC 28/09/2012 15/11/2012
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC 26/05/2015 26/05/2015
11 Thuế sử dụng đất Luật 23-L/CTN 10/07/1993 01/01/1994
48/2010/QH12 17/06/2010 01/01/2012
Nghị định 73-CP 25/10/1993 25/10/1993
74-CP 25/10/1993 01/01/1994
53/2011/NĐ-CP 01/07/2011 01/01/2012
Thông tư 92/TTLB 10/11/1993 10/11/1993
89-TC/TCT 09/11/1993 01/01/1994
03/1997/TC-TCT 21/01/1997 01/01/1997
117/1999/TT-BTC 27/09/1999 01/01/2000
153/2011/TT-BTC 11/11/2011 01/01/2012

 

=> NOTE: CÁC BẠN BẤM VÀO VĂN BẢN THÌ SẼ TỰ ĐỘNG TẢI VỀ

Bài viết liên quan

Kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

09/03/2021

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định: + Tại Điều 8 quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế: “1. Các loại thuế, khoản thu khác...

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng với hàng biếu tặng

09/03/2021

Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: + Tại Mục 3 quy định: "1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng...

Hướng dẫn lập hóa đơn với chuyển nhượng bất động sản

01/03/2021

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. + Tại khoản 10 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển...

Xuất hóa đơn với phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

01/03/2021

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT. “c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng...

Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về hoàn thuế GTGT

27/02/2021

Tổng cục Thuế vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty (linh kiện, máy tính điện tử) có hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước. Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, đồng thời phối hợp...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved