0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Hóa đơn - chứng từ

Hướng dẫn lập hóa đơn với chuyển nhượng bất động sản

01/03/2021

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. + Tại khoản 10 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển...

Xuất hóa đơn với phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

01/03/2021

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT. “c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng...

Hướng dẫn quy tắc đặt mẫu số và ký hiệu của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

30/11/2019

Đại lý thuế Đông Dương tổng hợp những khác biệt của mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC so với thông tư 32/2011/TT-BTC. Để áp dụng chính xác về mẫu số và ký hiệu của hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC sắp có hiệu lực vào ngày 01/11/2020 một các...

Quy định mới về hóa đơn điện tử ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC

22/10/2019

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngày 30/9/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC (TT68) hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó có nhiều điểm mới về lập và phát hành HĐĐT. Đại lý thuế Đông...

Doanh nghiệp rủi do cao về thuế và dấu hiện nhận biết

21/10/2019

Nghị định 119/2018/NĐ-CP giao Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp rủi ro cao về thuế. Tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính mới ban hành đã hướng dẫn các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong 12...

Cập nhật Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

17/10/2019

Cập nhật Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử, hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn...

Các đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế - báo cáo tình hình sử dụng đơn

27/09/2017

Một số lưu ý về các đối tượng bị thuế liệt vào danh sách doanh nghiệp rủi do : Chuyển địa điểm kinh doanh khác quận từ 2 lần trong năm trở lên trong vòng 12 tháng, doanh nghiệp không có tài sản , doanh nghiệp kinh doanh cát sỏi.... Đại lý thuế Đông Dương chia sẻ các bạn tìm hiểu và cùng tham...

Một số lưu ý đối với hóa đơn đầu vào - đầu ra năm 2017

25/09/2017

Hóa đơn là một loại chứng từ luôn là điểm nóng của sự tranh luận của các kế toán cùng vô số sai sót trong quá trình làm việc. Đại lý thuế Đông Dương sưu tầm các điểm chú ý và lưu ý đối với loại chứng từ này. ► Đối với hóa đơn đầu vào : - Các quy định về hóa...

Xử phạt về hành vi mất hóa đơn và hướng dẫn xử lý trường hợp mất hóa đơn

25/09/2017

Vì nhiều lý do bất khả kháng cũng như lý do khách quan mà việc lưu trữ hóa đơn - chứng từ quan trọng bị mất, hỏng , hư. Để tìm hiểu sau về sự khách nhau giữa các giai đoạn về các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, Đại lý thuế Đông Dương đã tổng hợp và hướng dẫn...

Xử lý hóa đơn bỏ trốn, tạm ngừng kinh doanh hoặc có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp

18/09/2017

Trong quá trình làm hoạt động của doanh nghiệp, có mua hàng hóa sử dụng hóa đơn đầu vào của các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, bỏ trốn hoặc có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Sau đây Đại lý thuế Đông Dương chia sẻ bài viết để các bạn áp dụng đối với trường...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved