0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

06/08/2018

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo thông số 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính. Kể từ ngày 01/01/2017 hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-CP sẽ không còn hiệu lực thay thế nó là hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC phía dưới. PHỤ...

Hướng dẫn chuyển số dư các khoản khoản từ quyết định 48/2006/QĐ-CP sang thông tư 133/2016/TT-BTC

27/03/2018

Các doanh nghiệp áp dụng  chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ phải chuyển số dư các tài khoản đã bị xóa bỏ ở thông tư này ra sao. Sau đây đại lý thuế Đông Dương xin hướng dẫn các bạn các chuyển đổi số dư trên sổ sách kế toán một các chi tiết nhất. Căn cứ...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved