0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2021 là ngày 20/02/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Hệ thống văn bản về bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2017.

 

Để đáp ứng công việc của kế toán cũng nắm vững các nghiệp vụ , chúng ta luôn phải cập nhật và bổ sung các văn bản pháp quy luôn thay đổi liên tục. Sau đây đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn tập hợp các văn bản về kế toán mới nhất năm 2017.


HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ BẢO HIỂM MỚI NHẤT NĂM 2017

 

STT Nội dung Loại Văn Bản Số hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Bảo hiểm xã hội Luật 58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016
Nghị định 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 01/01/2016
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 15/02/2016
58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 15/02/2016
42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 11/02/2017
Quyết định 959/QĐ-BHXH 09/09/2015 01/12/2015
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 01/06/2016
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 01/07/2017
2 Bảo hiểm y tế Luật 25/2008/QH12 14/11/2008 01/07/2009
46/2014/QH13 13/06/2014 01/01/2015
Nghị định 105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 01/01/2015
Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 01/02/2015
Quyết định 959/QĐ-BHXH 09/09/2015 01/12/2015
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 01/07/2017
3 Bảo hiểm thất nghiệp Luật 38/2013/QH13 16/11/2013 01/01/2015
Nghị định 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 01/05/2015
Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 15/09/2015
Quyết định 959/QĐ-BHXH 09/09/2015 01/12/2015
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 01/07/2017
Bài viết liên quan

Kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

09/03/2021

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định: + Tại Điều 8 quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế: “1. Các loại thuế, khoản thu khác...

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng với hàng biếu tặng

09/03/2021

Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: + Tại Mục 3 quy định: "1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng...

Hướng dẫn lập hóa đơn với chuyển nhượng bất động sản

01/03/2021

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. + Tại khoản 10 Điều 7 hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển...

Xuất hóa đơn với phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

01/03/2021

Căn cứ Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT. “c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng...

Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về hoàn thuế GTGT

27/02/2021

Tổng cục Thuế vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty (linh kiện, máy tính điện tử) có hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước. Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, đồng thời phối hợp...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved