0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

09/03/2021

- Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, quy định: + Tại Điều 8 quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế: “1. Các loại thuế, khoản thu khác...

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng với hàng biếu tặng

09/03/2021

Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: + Tại Mục 3 quy định: "1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng...

Hoàn thuế giá trị gia tăng với điện năng lượng mặt trời

08/12/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng với điện năng lượng mặt trời câu trả lời đã có ở quyết định 13/2020/QĐ-TTg như vậy đã có chính sách khuyến khích điện năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Đã mở đường cho việc hoàn lại thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu đối với điện...

Thuế suất 0% đối với các doanh nghiệp khu chế suất

05/12/2019

Trong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT, nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang lúng túng trong việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ phiên dịch, tư vấn quản lý, cung cấp mặt bằng... cho các doanh nghiệp chế xuất nhưng tiêu dùng ở ngoài khu chế xuất. Bài viết dưới đây sẽ hướng...

Hướng dẫn kê khai , nộp thuế GTGT vãng lai

16/01/2019

Thuế giá trị gia tăng vãng lai thường xuyên xảy ra với các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ , xây dưng ngoại tỉnh.... Vậy xác định và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai như thế nào, sau đây Đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn tham khảo bài về thuế giá trị gia tăng vãng lai. Xác định...

Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót trên Tờ khai thuế GTGT

24/08/2018

Đôi khi doanh nghiệp quên hoặc bỏ sót một số hóa đơn đầu vào, đầu ra chưa kê khai. Khi phát hiện ra  doanh nghiệp sẽ xử lý và kê khai như thế nào .Sau đây Đại lý thuế Đông Dương chia sẻ bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn để doanh nghiệp kê khai theo đúng quy định của luật quản lý...

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng trên Tờ khai thuế GTGT

24/08/2018

Trong thực tế, sau khi bên bán đã lập hóa đơn giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua, hai bên đã kê khai thuế GTGT, thường xảy ra tình huống một trong hai bên phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót cần phải điều chỉnh lại doanh số mua bán, thuế GTGT đầu vào, đầu ra hoặc bên mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách,...

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng sau khi phát hiện sai sót

24/07/2018

Sau khi kết thúc hạn kê khai thuế giá trị gia tăng, người nộp thuế phát hiện sai sót cần phải sửa chữa đã tiến hành kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Đông Dương hướng dẫn người nộp thuế kê khai bổ sung thuế gia trị gia tăng một cách nhanh nhất, chính xác và thuận tiện.  ...

Tổng hợp 26 đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2017

22/11/2017

Các đối tượng không chịu thuế GTGT được cập nhật theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC: 1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của...

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng cá nhân

20/10/2017

Người lao động đi công tác có thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân, đi mua vật tư hàng hóa ... Có được khấu trừ thuế GTGT đối với hình thức thanh toán đó hay không ? Chi phí có là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không ? Mời các bạn tham khảo công văn số 5465/TCT-KK ngày 15/11/2016. BỘ...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved