0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế Quý 3/2020 là ngày 31/10/2020 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Bài thi trắc nghiệm thuế

Cơ sở kinh doanh phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp nào sau đây :

A. Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

B. Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

C. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

D. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân cư trú là :

A. Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

B. Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Doanh nghiệp B nhập khẩu 3000 chai rượu 39 độ giá chưa có thuế TTĐB là 60 euro/chai, thuế suất thuế TTĐB là 30%. Giá tính thuế GTGT của 01 chai rượu đó là bao nhiêu? Biết tỷ giá euro tại thời điểm nhập khẩu là 26.000 đồng/ 1 euro.

A. 1.200.000 đồng.

B. 1.560.000 đồng.

C. 1.900.000 đồng.

D. 2.028.000 đồng.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

A. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

B. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

C. Đáp án a và b.

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, giá tính Thuế giá trị gia tăng là :

A. Giá bán chưa có thuế GTGT.

B. Giá bán đã có thuế GTGT.

C. Giá tính thuế của hàng hóa , dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

D. Không phải tính và nộp thuế GTGT.

Công ty B vào tháng 8/2017 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng, trường hợp này Công ty B phải :

A. Nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.

B. Nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng.

Thuế suất tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn :

A. 0%

B. 5%

C. 10%

Trong năm 2016, công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương có tăng vốn điều lệ từ 680 triệu đồng lên 1,8 tỷ đồng . Công ty có phải nộp và làm lại tờ khai thuế môn bài không :

A. Có phải nộp và làm lại trước ngày 31/12/2016.

B. Không phải nộp lại vì không làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp.

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài là đối tượng chịu mức thuế suất thuế GTGT nào ?

A. Không thuộc diện chịu thuế GTGT.

B. 0%

C. 5%

D. 10%

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa , dịch vụ chỉ được khấu trừ khi :

A. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

B. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

C. Dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.Hoặc không kê khai tính và nộp thuế GTGT.

D. Cả 3 đáp án trên.

Phần trích khấu hao Tài sản cố định nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

A. Khấu hao đối với Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng.

B. Khấu hao đối với Tài sản cố định có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

C. Khấu hao đối với Tài sản cố định được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành.

Thu nhập từ cơ quan trả học bổng cho cá nhân :

A. Là thu nhập không chịu thuế,

B. Là thu nhập tính thuế.

C. Là thu nhập miễn thuế.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Trường hợp nào sau đây chịu thuế giá trị gia tăng :

A. Thức ăn gia súc.

B. Thức ăn cho vật nuôi.

C. Nước sạch phục vụ sinh hoạt.

D. Muối i - ốt.

Công ty A vào tháng 8/2017 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì :

A. Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.

B. Công ty A nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, không phải xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.

Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

A. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

B. Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

C. Cả 2 đáp án a và b.

Nhà thầu nước ngoài; Ban quản lý dự án được mua hóa đơn của cơ quan thuế

A. Đúng

B. Sai

Số Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ được xác định bằng :

A. Số thuế GTGT đầu ra (-) Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

B. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra.

C. Số thuế GTGT đầu ra (-) Số thuế GTGT đầu vào.

D. Giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra (x) với thuế suất thuế GTGT của loại hàng hóa - dịch vụ đó.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ?

A. Là ngày thu tiền

B. Là ngày bàn giao quyền sở hữu

C. Là ngày bàn giao quyền sử dụng

Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCN từ tiền lương, tiền công :

A. Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định.

B. Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định.

C. Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế.

Kỳ tính thuế tháng 06/2017, Công ty thương mại AMB có số liệu sau : - Số thuế GTGT đầu vào 400.000.000 đồng trong đó có 1 hóa đơn có số thuế GTGT đầu vào là 30.000.000 đồng được thanh toán bằng tiền mặt . Số thuế GTGT đầu ra là 800.000.000 đồng. Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ tính thuế tháng 5/2017 là 0 đồng.Tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ thuế tháng 06/2017.

A. 300.000.000 đồng.

B. 370.000.000 đồng.

C. 430.000.000 đồng.

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

(*) Bạn cần đăng nhập để xem đáp án bài làm!

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved