0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2021 là ngày 20/02/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Bài thi trắc nghiệm thuế

Căn cứ tính thuế GTGT là gì ?

A. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế xuất.

B. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất.

C. Giá tính thuế và thuế suất.

Ngày 09/06/2017 Công ty du lịch lữ hành A mua xe ô tô 7 chỗ, giá chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng. Thuế GTGT đầu vào của tscd được khấu trừ là bao nhiêu ?

A. 80.000.000 đ.

B. 100.000.000 đ

C. 120.000.000 đ.

D. 200.000.000 đ.

Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là :

A. Giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

B. Giá bán bằng 0.

C. Giá bán tại thời điểm chưa áp dụng khuyến mãi.

Ngày 02/12/2017 Công ty A bán 5.000 quả trứng gà giống cho một trang trại chăn nuôi ( nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ) với giá bán 5.000 đ . Giá tính thuế của trứng gà giống là :

A. Không chịu thuế GTGT

B. Không phải kê khai tính thuế

C. 25.000.000

D. Cả 3 phương án đều sai

Phần trích khấu hao Tài sản cố định nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

A. Khấu hao đối với Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng.

B. Khấu hao đối với Tài sản cố định có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

C. Khấu hao đối với Tài sản cố định được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành.

Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng theo tháng :

A. Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

B. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

C. Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

D. Chậm nhất của ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Công ty xây dựng X có doanh thu trong kỳ tính thuế là 4.000.000.000 đồng. Trong đó : + Doanh thu từ thực hiện hơp đồng xây dựng với doanh nghiệp A : 2.500.000.000 đồng. + Doanh thu từ thực hiện hơp đồng xây dựng khác là 1.500.000.000 đồng. - Thuế GTGT đầu vào là 100.000.000 đồng trong đó có 10.000.000 đồng thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện thực hiện khấu trừ. - Doanh nghiệp được giảm 50% thuế suất thuế GTGT ( Biết thuế suất thuế GTGT của hoạt động xây dựng là 10%). Tính thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ kê khai tháng của doanh nghiệp X.

A. 80.000.000 đồng.

B. 100.000.000 đồng.

C. 110.000.000 đồng.

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Điều kiện áp dụng thuế suất 0% là :

A. Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu.

B. Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

C. Có tờ khai hải quan theo quy định.

D. Đủ 3/3 đáp án trên.

Công ty bán 40 chiếc máy cấy cho các hộ nông dân tại Hà Tây với đoan giá bán là 18 triệu đồng /chiếc chưa bao gồm thuế GTGT. Thuế GTGT phải nộp là :

A. 76 triệu đồng

B. 38 triệu đồng

C. Không chịu thuế GTGT

Có mấy loại hóa đơn :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Giá tính thuế GTGT với hoạt động gia công hàng hóa trong nội địa là :

A. Giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.

B. Giá gia công theo hợp đồng gia công có thuế GTGT, không bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.

C. Giá gia công theo hợp đồng gia công có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.

Bà X mở một cửa hàng bán điện thoại di động, không thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ sổ sách. Trường hợp của Bà X phải nộp thuế theo phương pháp :

A. Phương pháp kê khai trực tiếp.

B. Phương pháp kê khai khấu trừ.

C. Phương pháp khoán thuế.

Sau khi nộp tờ khai Quyết toán thuế năm 2016, doanh nghiệp A phát hiện khai thiếu chỉ tiêu doanh thu khác. Trường hợp của Doanh nghiệp A có được khai bổ sung hay không ? Được biết cơ quan thuế chưa ra quyết định thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp A.

A. Có.

B. Không.

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng :

A. Giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

B. Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

C. Cả 2 đáp án trên đều sai

Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế :

A. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương , tiền công.

B. Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

C. Đáp án a và b điều đúng.

Mức xử phạt cho hành vi lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nhưng người nộp thuế kịp thời phát hiện và sửa báo cáo nộp lại trước khi cơ quan thuế phát hiện :

A. Phạt từ 200.000 đ - 1.000.000 đ

B. Không bị phạt tiền

Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì :

A. Phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

B. Không phải kê khai và nộp thuế GTGT.

C. Cả 2 đáp án trên đều sai.

Mức xử phạt là bao nhiêu phần trăm (%) mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế từ năm 2014 đến năm 2017.

A. Trước ngày 01/01/2015, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 nhỏ hơn 90 là 0,05%/ ngày; lớn ơn 90 ngày là 0;07%/ ngày.

B. Từ ngày 01/01/2016 , Luật quản lý thuế số 71/2014/QH13 là 0,05%/ngày.

C. Từ ngày 01/07/2016, Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 là 0,03%/ngày.

D. Cả 3 đáp án trên.

Trong năm 2017, công ty A có thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với nhà cung cấp dẫn đến NCC xuất hóa đơn GTGT ghi tên địa chỉ mới với số lượng 30 tờ hóa đơn. Kế toán công ty A cần phải làm gì với số hóa đơn sai tên địa chỉ công ty :

A. Lập biên bản điều chỉnh cho từng hóa đơn.

B. Lập một biên bản cho tất cả hóa đơn sai địa chỉ cùng một nhà cung cấp.

C. Lập biên bản điều chỉnh xuất hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT :

A. Không thuộc diện chịu thuế GTGT.

B. 0%

C. 5%

D. 10%

(*) Bạn cần đăng nhập để xem đáp án bài làm!

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved