0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2021 là ngày 20/02/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Bài thi trắc nghiệm thuế

Công ty TMDV Minh Phương đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 6/2017, công ty đã xuất 1 hóa đơn GTGT không ghi khoản thuế GTGT đầu ra mà chỉ ghi tổng giá thanh toán là 660.000.000 đồng. Biết rằng mặt hàng này có thuế suất thuế GTGT là 10%. Số thuế GTGT đầu ra tính trên hóa đơn này là :

A. 60.000.000 đồng

B. 66.000.000 đồng

C. 0 đồng

Đại lý bán bia phải nộp loại thuế gián thu nào sau đây:

A. Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng

B. Chỉ nộp thuế giá trị gia tăng

C. Chỉ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

D. Không có thuế gián thu

Ngày 09/06/2017 Công ty du lịch lữ hành A mua xe ô tô 7 chỗ, giá chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng. Thuế GTGT đầu vào của tscd được khấu trừ là bao nhiêu ?

A. 80.000.000 đ.

B. 100.000.000 đ

C. 120.000.000 đ.

D. 200.000.000 đ.

Công ty D kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong nộp địa vào tháng 8/2016 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì :

A. Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

B. Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau.

Khoản chi nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ?

A. Khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

B. Khoản chi không có hóa đơn nhưng có bảng kê và bảng kê này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

C. Khoản chi thưởng sáng kiến, cải tiến có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

A. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên.

B. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

C. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

D. Đáp án b và c.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng :

A. Giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%.

B. Giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 4%.

C. Giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 5%.

Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công :

A. Cá nhân cư trú

B. Cá nhân không cư trú

C. Đáp án a và b điều đúng

Doanh nghiệp A bán 5 quạt điện, giá bán chưa thuế là 500.000 đồng/ cái. Trong đó 3 cái xuất bán cho khách lẻ, 2 cái dùng để biếu tặng cho khách hàng thân thiết. Thuế GTGT đầu ra phải nộp của số quạt đó là bao nhiêu ?

A. 200.000 đồng.

B. 250.000 đồng.

C. 300.000 đồng.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Ông S là người nước ngoài lần đầu tiên tới Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2016. Năm 2014, ông S có mặt tại Việt Nam 80 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 134 triệu đồng. Năm 2015, ông S có mặt tại Việt Nam trong thời gian từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/5/2015 là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2015, ông S có mặt tại Việt Nam là 105 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 122 triệu đồng. Ông S không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và không phát sinh các khoản đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Số thuế thu nhập cá nhân của Ông S phải nộp trong năm 2015 là bao nhiêu :

A. 3 triệu đồng.

B. 3,5 triệu đồng.

C. 4,5 triệu đồng

D. 5 triệu đồng.

Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng theo tháng :

A. Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

B. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

C. Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

D. Chậm nhất của ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân cư trú là :

A. Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

B. Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì chịu thuế suất như thế nào :

A. Không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT.Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

B. 5%

C. 10%

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Căn cứ xác định số lệ phí môn bài phải nộp đối với doanh nghiệp :

A. Vốn điều lệ.

B. Vốn đầu tư.

C. Vốn điều lệ và vốn đầu tư.

Trường hợp nào sau đây áp dụng thuế suất 0% :

A. Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

B. Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

C. - Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

D. Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

Công ty X bán 300 chiếc nạng gỗ cho công ty D, giá bán chưa thuế GTGT là 2 triệu đồng / chiếc đã xuất hóa đơn GTGT. Giá tính thuế của nạng gỗ là :

A. 600.000.000 đ

B. Không chịu thuế GTGT

C. Cả hai phương án đều sai

Nhà thầu nước ngoài; Ban quản lý dự án được mua hóa đơn của cơ quan thuế

A. Đúng

B. Sai

Giá tính Thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu là :

A. Giá chưa có thuế GTGT.

B. Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế TTĐB.

C. Giá chưa có thuế GTGT, đã có thuế NK.

D. Giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

Hàng hóa, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng :

A. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khấu.

B. Hàng hóa gia công chuyển tiếp.

C. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

D. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thách chưa chế biến theo quy định của chính phủ.

Công ty xuất kho 5 chiếc ti vi thưởng các bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc nhất năm 2019. Giá thành sản xuất 1 chiếc tivi là 17 triệu đồng / chiếc, giá bán tại thời điểm xuất tặng là 20 triệu đồng / chiếc . Giá tính thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra là :

A. GTT : 100 triệu đồng , Thuế GTGT : 10 triệu đồng

B. GTT : 85 triệu đồng , Thuế GTGT : 8,5 triệu đồng

C. Cả hai phương án đều sai

(*) Bạn cần đăng nhập để xem đáp án bài làm!

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved