0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Bài thi trắc nghiệm thuế

Công ty TNHH X được chia thành công ty TNHH Y và công ty TNHH Z. Việc chia doanh nghiệp có làm thay đổi thời hạn nộp thuế của Công ty TNHH X hay không ?

A. Có.

B. Không.

Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp gồm những gì :

A. Tờ khai quyết toán thuế.

B. Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động.

C. Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

D. Cả 3 đáp án trên.

Công ty B vào tháng 8/2017 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng, trường hợp này Công ty B phải :

A. Nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.

B. Nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng.

Công ty D kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong nộp địa vào tháng 8/2016 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì :

A. Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

B. Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau.

Bà X mở một cửa hàng bán điện thoại di động, không thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ sổ sách. Trường hợp của Bà X phải nộp thuế theo phương pháp :

A. Phương pháp kê khai trực tiếp.

B. Phương pháp kê khai khấu trừ.

C. Phương pháp khoán thuế.

Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho :

A. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

B. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Các hình thức hóa đơn là :

A. Hóa đơn tự in.

B. Hóa đơn đặt in.

C. Hóa đơn điện tử.

D. Hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử.

Giá tính Thuế GTGT của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là :

A. Giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường.

B. Giá bán chưa có Thuế GTGT.

C. Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa , dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ như thế nào ?

A. Khấu trừ toàn bộ.

B. Khấu trừ 50%.

C. Không được khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì khi tính thuế TNDN phải nộp tài Việt Nam, doanh nghiệp được tính trừ :

A. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài.

B. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài nhưng tối đa không quá số thuế TNDN phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN tại Việt Nam.

C. Không có trường hợp nào nêu trên.

Trường hợp nào sau đây áp dụng thuế suất 0% :

A. Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

B. Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

C. - Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấp tín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

D. Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

Mua 10 bộ bàn ghế mây dùng cho văn phòng của Công ty, đơn giá 25 triệu đồng / bộ chưa bao gồm thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là :

A. 25 triệu đồng

B. 12,5 triệu đồng

C. 30 triệu đồng

Mặt hàng nào chịu thuế suất 5% :

A. Đũa tre

B. Bèo tây

C. In tiền

D. A và B

Nhà thầu nước ngoài; Ban quản lý dự án được mua hóa đơn của cơ quan thuế

A. Đúng

B. Sai

Trường hợp nào sau đây chịu thuế giá trị gia tăng :

A. Thức ăn gia súc.

B. Thức ăn cho vật nuôi.

C. Nước sạch phục vụ sinh hoạt.

D. Muối i - ốt.

Người nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp bao gồm :

A. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.

B. Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.

C. Cả 2 đối tượng trên

Khoản chi nào đáp ứng đủ các điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ?

A. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

B. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

C. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

D. Khoản chi đáp ứng cả 3 điều kiện trên..

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng :

A. Giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

B. Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

C. Cả 2 đáp án trên đều sai

Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.Kê khai hóa đơn hàng trả về với TH hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán :

A. Công ty A xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn Điều chỉnh, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh tăng doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

B. Công ty A xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn Điều chỉnh, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây được trừ khi xác định TNCN từ tiền lương, tiền công :

A. Thưởng tháng thứ 13

B. Thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

C. Thưởng bằng cổ phiếu.

(*) Bạn cần đăng nhập để xem đáp án bài làm!

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved