0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 08 /2021 là ngày 20/09/2021 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Bài thi trắc nghiệm thuế

Hóa đơn giá trị gia là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

A. Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

B. Hoạt động vận tải quốc tế

C. Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Mua 10 bộ bàn ghế mây dùng cho văn phòng của Công ty, đơn giá 25 triệu đồng / bộ chưa bao gồm thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là :

A. 25 triệu đồng

B. 12,5 triệu đồng

C. 30 triệu đồng

Trong kỳ tính thuế tháng 6, công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ loại hóa đơn đặc thù như các loại vé. Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn là 110.000.000 đồng, dịch vụ này chịu thuế là 10%. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là :

A. Không được khấu trừ.

B. 10.000.000 đ.

C. 11.000.000 đ.

D. 12.000.000 đ.

Anh chị cho em hỏi em viết hóa đơn đỏ sai đơn giá đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách.hàng .Em có nhất thiết phải làm biên bản thu hồi không hay em gạch chéo 3 liên lưu tại cuống ?

A. Làm biên bản thu hồi xuất hóa đơn mới.

B. Gạch chéo 3 liên lưu tại cuống và ghi xóa bỏ.

C. Cả 2 đáp án đều sai.

Bên nhận bán đại lý hàng hóa hưởng hoa hồng của sản phẩm không chịu thuế, khi nhận được tiền hoa hồng được hưởng thì ghi hóa đơn GTGT theo thuế suất nào :

A. Không chịu thuế

B. Thuế suất 10%

C. Không phải kê khai tính thuế , phần thuế suất gạch bỏ

D. Cả 3 phương án đều sai

Công ty X bán 300 chiếc nạng gỗ cho công ty D, giá bán chưa thuế GTGT là 2 triệu đồng / chiếc đã xuất hóa đơn GTGT. Giá tính thuế của nạng gỗ là :

A. 600.000.000 đ

B. Không chịu thuế GTGT

C. Cả hai phương án đều sai

Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiên công :

A. Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội.

B. Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại.

C. Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân.

Các tính thuế thu nhập từ đầu tư vốn :

A. Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất.

B. Số thuế TNCN phải nộp = ( Giá mua - Giá bán - Chi phí ) x Thuế suất.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

Cá nhân khi chuyển nhượng đất ruộng, vườn :

A. Phải nộp thuế từ chuyển nhượng BĐS đó.

B. Không phải nộp thuế khi quyền sử dụng BĐS đó là duy nhất.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

Mức thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng trong các trường hợp nào sau đây :

A. Dạy học.

B. Dạy nghề.

C. Vận tải quốc tế.

D. Sản phẩm trồng trọt.

Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đồng và ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông B không đóng góp từ thiện , nhân đạo và khuyến học. Thuế TNCN của ông B trong tháng là bao nhiêu ? Biết khoản Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế.

A. 82.600.000 đồng.

B. 19.130.000 đồng.

C. 82.800.000 đồng.

Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng theo tháng :

A. Chậm nhất là ngày thứ 15 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

B. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

C. Chậm nhất là ngày thứ 25 của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

D. Chậm nhất của ngày thứ 30 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT :

A. Không phải kê khai và tính nộp thuế GTGT.

B. Theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

C. Theo tỷ lệ 2% trên doanh thu.

Doanh nghiệp A bán 5 quạt điện, giá bán chưa thuế là 500.000 đồng/ cái. Trong đó 3 cái xuất bán cho khách lẻ, 2 cái dùng để biếu tặng cho khách hàng thân thiết. Thuế GTGT đầu ra phải nộp của số quạt đó là bao nhiêu ?

A. 200.000 đồng.

B. 250.000 đồng.

C. 300.000 đồng.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Mức thuế suất 5% áp dụng với các HH - DV nào sau đây :

A. Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến do tổ chức , cá nhân tự trồng bán ra

B. Giống , con giống nhập khẩu theo quy định

C. Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại

D. Muối tự nhiên

Công ty D kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong nộp địa vào tháng 8/2016 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2017 làm giảm số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng thì :

A. Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

B. Số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ sau.

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng :

A. Giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

B. Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

C. Cả 2 đáp án trên đều sai

Công chức quản lý thuế qua kiểm tra hồ sơ khai thuế của công ty cổ phần A thấy hồ sơ không chính xác nên đã quyết định yêu cầu giải trình hồ sơ. Được biết công ty TNHH tư vấn kế toán , kiểm toán B có chức năng kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế với Công ty cổ phần A. Hỏi trường hợp này đối tượng nào giải trình hồ sơ khai thuế của công ty A với cơ quan thuế ?

A. Công ty cổ phần A.

B. Công ty TNHH tư vấn kế toán , kiểm toán B.

C. Công ty cổ phần A và Công ty TNHH tư vấn kế toán , kiểm toán B.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Cơ quan chi trả các khoản thu nhập cho cá nhân không ký HĐLĐ trên 2.000.000đ/lần :

A. Phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

B. Không phải khấu trừ .

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

Ngày 09/06/2017 Công ty du lịch lữ hành A mua xe ô tô 7 chỗ, giá chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng. Thuế GTGT đầu vào của tscd được khấu trừ là bao nhiêu ?

A. 80.000.000 đ.

B. 100.000.000 đ

C. 120.000.000 đ.

D. 200.000.000 đ.

(*) Bạn cần đăng nhập để xem đáp án bài làm!

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved