0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Bài thi trắc nghiệm thuế

Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây được trừ khi xác định TNCN từ tiền lương, tiền công :

A. Thưởng tháng thứ 13

B. Thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

C. Thưởng bằng cổ phiếu.

Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.Kê khai hóa đơn hàng trả về với TH hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán :

A. Công ty A xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn Điều chỉnh, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh tăng doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

B. Công ty A xuất hóa đơn Điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn Điều chỉnh, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là 90.000.000 đồng và ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông B không đóng góp từ thiện , nhân đạo và khuyến học. Thuế TNCN của ông B trong tháng là bao nhiêu ? Biết khoản Ông B nhận được là khoản thu nhập trước thuế.

A. 82.600.000 đồng.

B. 19.130.000 đồng.

C. 82.800.000 đồng.

Doanh nghiệp B nhập khẩu 3000 chai rượu 39 độ giá chưa có thuế TTĐB là 60 euro/chai, thuế suất thuế TTĐB là 30%. Giá tính thuế GTGT của 01 chai rượu đó là bao nhiêu? Biết tỷ giá euro tại thời điểm nhập khẩu là 26.000 đồng/ 1 euro.

A. 1.200.000 đồng.

B. 1.560.000 đồng.

C. 1.900.000 đồng.

D. 2.028.000 đồng.

Căn cứ xác định số lệ phí môn bài phải nộp đối với doanh nghiệp :

A. Vốn điều lệ.

B. Vốn đầu tư.

C. Vốn điều lệ và vốn đầu tư.

Số Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ được xác định bằng :

A. Số thuế GTGT đầu ra (-) Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

B. Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra.

C. Số thuế GTGT đầu ra (-) Số thuế GTGT đầu vào.

D. Giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra (x) với thuế suất thuế GTGT của loại hàng hóa - dịch vụ đó.

Công ty TNHH X được chia thành công ty TNHH Y và công ty TNHH Z. Việc chia doanh nghiệp có làm thay đổi thời hạn nộp thuế của Công ty TNHH X hay không ?

A. Có.

B. Không.

Giá tính Thuế GTGT của hàng hóa do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là :

A. Giá bán lẻ hàng hóa trên thị trường.

B. Giá bán chưa có Thuế GTGT.

C. Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn.

Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế GTGT là :

A. Bằng 0.

B. Giá bán chưa có thuế GTGT.

C. Giá bán đã có thuế GTGT.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi trả cho người lao động nào dưới đây :

A. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

B. Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

C. Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

D. Cả 3 đáp án trên.

Hóa đơn, chứng từ mua bán sử dụng nào dưới đây được coi là sử dụng bất hợp pháp

A. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

B. Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

C. Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

D. Toàn bộ các phương án trên đều đúng

Doanh nghiệp A bán 5 quạt điện, giá bán chưa thuế là 500.000 đồng/ cái. Trong đó 3 cái xuất bán cho khách lẻ, 2 cái dùng để biếu tặng cho khách hàng thân thiết. Thuế GTGT đầu ra phải nộp của số quạt đó là bao nhiêu ?

A. 200.000 đồng.

B. 250.000 đồng.

C. 300.000 đồng.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là :

A. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.

B. Giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế GTGT.

C. Giá xây dưng, lắp đặt thực tế.

D. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế GTGT.

Mặt hàng nào chịu thuế suất 5% :

A. Đũa tre

B. Bèo tây

C. In tiền

D. A và B

Thuế suất 0% không áp dụng với :

A. Hàng hóa xuất khẩu.

B. Dịch vụ xuất khẩu.

C. Vận tải quốc tế.

D. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.

Đối tượng nào không chịu thuế GTGT :

A. Thực phẩm chức năng

B. Dụng cụ y tế

C. Thuốc chữa bệnh

D. Dịch vụ y tế

Công ty xây dựng X có doanh thu trong kỳ tính thuế là 5.000.000.000 đồng. Trong đó : + Doanh thu từ thực hiện hơp đồng xây dựng với doanh nghiệp A : 3.500.000.000 đồng. + Doanh thu từ thực hiện hơp đồng xây dựng khác là 1.500.000.000 đồng. - Thuế GTGT đầu vào là 250.000.000 đồng trong đó có 80.000.000 đồng thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện thực hiện khấu trừ. Tính thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ tính thuế tháng của công ty X.

A. 200.000.000 đồng.

B. 210.000.000 đồng.

C. 250.000.000 đồng.

D. 330.000.000 đồng.

Công chức quản lý thuế qua kiểm tra hồ sơ khai thuế của công ty cổ phần A thấy hồ sơ không chính xác nên đã quyết định yêu cầu giải trình hồ sơ. Được biết công ty TNHH tư vấn kế toán , kiểm toán B có chức năng kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế với Công ty cổ phần A. Hỏi trường hợp này đối tượng nào giải trình hồ sơ khai thuế của công ty A với cơ quan thuế ?

A. Công ty cổ phần A.

B. Công ty TNHH tư vấn kế toán , kiểm toán B.

C. Công ty cổ phần A và Công ty TNHH tư vấn kế toán , kiểm toán B.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Hóa đơn được thể hiện bằng Tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt như thế nào ?

A. Đặt bên phải trong ngược đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng chữ tiếng việt, nhỏ hơn chữ tiếng việt

B. Đặt trên dòng chữ tiếng Việt, nhỏ hơn chữ tiếng việt

C. Đặt ngay dưới dòng chữ tiếng Việt, to hơn chữ tiếng Việt

Mức phạt do hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách ?

A. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

B. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

C. Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

(*) Bạn cần đăng nhập để xem đáp án bài làm!

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved