0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

06/08/2018

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho quyết định số 15/2006/QĐ-CP ngày 20/03/2006. Đại lý thuế Đông Dương xin chia sẻ hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp cho các bạn kế toán đang học và các bạn kế toán mới ra trường phục...

Hạch toán và kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn hàng trả về

12/10/2017

Doanh nghiệp xuất bán hàng hóa do sai sót , hư hỏng, không đạt tiêu chuẩn trong quá trình sử dụng. Khách hàng trả lại một phần hay toàn bộ số hàng hóa đã bán, vậy phải xử lý như thế nào để đúng thủ tục về mặt thuế, có phải xuất hóa đơn hay không và hạch toán ra làm sao. Đại lý thuế Đông...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved