0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế Quý 3/2020 là ngày 31/10/2020 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Để đáp ứng công việc của kế toán cũng nắm vững các nghiệp vụ , chúng ta luôn phải cập nhật và bổ sung các văn bản pháp quy luôn thay đổi liên tục. Sau đây đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn tập hợp các văn bản về kế toán mới nhất năm 2017.

 


Hệ Thống 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

 

 

Đợt  Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành  Thông tư hướng dẫn 
     1 02 Hàng tồn kho 149/2001/QĐ-BTC ngày ban hành 31/12/2001         ngày hiệu lực 01/01/2002 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007       ngày hiệu lực 02/02/2008
03 Tài sản cố định hữu hình
04 Tài sản cố định vô hình
14 Doanh thu và thu nhập khác
2 01 Chuẩn mực chung 165/2002/QĐ-BTC  ngày ban hành   31/12 /2002       ngày hiệu lực 01/01/2003 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007         ngày hiệu lực 02/02/2008
06 Thuê tài sản
10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
15 Hợp đồng xây dựng
16 Chi phí đi vay
24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3 05 Bất động sản đầu tư 234/2003/QĐ-BTC ngày ban hành       30/12/ 2003           ngày hiệu lực 16/02/2004 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007        ngày hiệu lực 02/02/2008
07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
21 Trình bày báo cáo tài chính
25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
26 Thông tin về các bên liên quan
4 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp  12/2005/QĐ-BTC ngày ban hành 15/02/2005          ngày hiệu lực 23/03/2005 20/2006/TT-BTC ngày ban hành 20/03/2006       ngày hiệu lực 28/04/2006
22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
28 Báo cáo bộ phận
29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
5 11 Hợp nhất kinh doanh 100/2005/QĐ-BTC ngày ban hành 28/12/2005           ngày hiệu lực 05/02/2006 21/2006/TT-BTC ngày ban hành 20/03/2006          ngày hiệu lực 28/04/2006
18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
19 Hợp đồng bảo hiểm
30 Lãi trên cổ phiếu
Bài viết liên quan

Lùi thời điểm chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC

27/10/2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ đã kịp thời giải đáp các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế về thời hạn chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 khi thời điểm 01/11/2020...

Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm toán khi thanh tra, kiểm tra thuế

08/10/2020

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 được xây dựng với mục đích: Xây dựng Luật quản lý thuế hoàn chỉnh, toàn diện nhằm tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Việt Nam; Xây dựng Luật quản lý thuế rõ ràng,...

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ

08/10/2020

Để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ tối đa cho người lao động để đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, góp phần đạt mục tiêu cao nhất có thể về tăng trưởng kinh tế của năm 2020, ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 về...

Nhận diện các hành vi gian lận thuế trốn thuế của các doanh nghiệp

08/10/2020

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì hành vi trốn thuế là một trong các hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế và tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử phạt theo quy định. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê cụ thể các hành vi bị coi là trốn thuế để người nộp thuế nắm được và tránh trong...

Phần mềm kế toán Misa - giải pháp quản trị cho các doanh nghiệp

07/08/2020

Với 25 kinh nghiệm trong việc đưa các giải pháp công nghệ vào lĩnh vực tài chính – kế toán, cùng đồng hành với 250.000 tổ chức doanh nghiệp và hàng triệu cá nhân, MISA đã nắm bắt nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán của khách hàng và phát triển phần mềm kế toán misa tốt nhất hiện nay. Hỗ trợ kết nối online...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved