0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Để đáp ứng công việc của kế toán cũng nắm vững các nghiệp vụ , chúng ta luôn phải cập nhật và bổ sung các văn bản pháp quy luôn thay đổi liên tục. Sau đây đại lý thuế Đông Dương gửi đến các bạn tập hợp các văn bản về kế toán mới nhất năm 2017.

 


Hệ Thống 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam

 

 

Đợt  Chuẩn mực số Tên chuẩn mực Quyết định ban hành  Thông tư hướng dẫn 
     1 02 Hàng tồn kho 149/2001/QĐ-BTC ngày ban hành 31/12/2001         ngày hiệu lực 01/01/2002 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007       ngày hiệu lực 02/02/2008
03 Tài sản cố định hữu hình
04 Tài sản cố định vô hình
14 Doanh thu và thu nhập khác
2 01 Chuẩn mực chung 165/2002/QĐ-BTC  ngày ban hành   31/12 /2002       ngày hiệu lực 01/01/2003 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007         ngày hiệu lực 02/02/2008
06 Thuê tài sản
10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
15 Hợp đồng xây dựng
16 Chi phí đi vay
24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3 05 Bất động sản đầu tư 234/2003/QĐ-BTC ngày ban hành       30/12/ 2003           ngày hiệu lực 16/02/2004 161/2007/TT-BTC ngày ban hành 31/12/2007        ngày hiệu lực 02/02/2008
07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
21 Trình bày báo cáo tài chính
25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
26 Thông tin về các bên liên quan
4 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp  12/2005/QĐ-BTC ngày ban hành 15/02/2005          ngày hiệu lực 23/03/2005 20/2006/TT-BTC ngày ban hành 20/03/2006       ngày hiệu lực 28/04/2006
22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
28 Báo cáo bộ phận
29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
5 11 Hợp nhất kinh doanh 100/2005/QĐ-BTC ngày ban hành 28/12/2005           ngày hiệu lực 05/02/2006 21/2006/TT-BTC ngày ban hành 20/03/2006          ngày hiệu lực 28/04/2006
18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
19 Hợp đồng bảo hiểm
30 Lãi trên cổ phiếu
Bài viết liên quan

Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật

14/10/2021

Đại lý thuế Đông Dương hướng dẫn thay đổi thông tin người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư . Những hồ sơ cần chuẩn bị và những bước nộp hồ sơ thay đổi thông tin người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư một cách chính xác nhất giúp cho các bạn không phải bổ sung nhiều...

Xuất hoá đơn trước ngày ký hợp đồng mua bán bất động sản thì hoá đơn có giá trị không?

28/09/2021

Xây dựng hạ tầng để bán nền dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mở bán vì chưa nghiệm thu xong hạ tầng theo luật nhà ở. Công ty thu tiền khách hàng dưới hình thức hợp đồng tiến trình hoặc hợp đồng nguyên tắc theo tiến độ các đợt. Vậy xin hỏi công ty có phải kê khai thuế GTGT theo tiến độ...

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

26/08/2021

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để thực hiện làm chế độ hỗ trợ theo hướng dẫn của nhà nước. TÊN DOANH NGHIỆP........             CỘNG...

Mẫu cam kết nuôi con hưởng chế độ nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng

26/08/2021

Mẫu cam kết nuôi con hưởng chế độ nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng theo chế độ nghỉ trong đại dịch covid 19. In ký đóng dấu và scan nộp đính kèm hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ đăng ký chế độ nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng theo mẫu cam kết nuôi con này. CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

24/08/2021

Hướng dẫn người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hưởng chế độ Covid theo quy định của pháp luật hiện hành. Người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ thực hiện hồ sơ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương như thế nào? Đối tượng...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved