Với mong muốn vừa học vừa làm ,mang lại kết quả cao nhất cũng như lượng kiến thức tốt nhất để làm hành trang cho các kế toán viên đã và đang đi làm. Luôn tự hào là dân kế toán - nơi truyền cảm hứng và tạo ra sự khác biệt cho các kế toán viên qua các khóa đào tạo khác nhau.

(*) bắt buộc nhập.