0963 600 868 - 024 6329 1858 Hỗ trợ 24h/7
EnglishKoreanVietnamese
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO : Hạn kê khai và nộp thuế tháng 01 /2022 là ngày 20/02/2022 đề nghị người nộp thuế kê khai và nộp sớm để tránh bị phạt về hành vi nộp chậm báo cáo.

Hướng dẫn cập nhập bổ sung thông tin của doanh nghiệp trên đăng ký kinh doanh

Giám đốc công ty tôi là người đại diện theo pháp luật. Giám đốc mới đổi Giấy chứng minh nhân dân thành Thẻ căn cước công dân. Vậy, Công ty tôi có phải cập nhập thông tin số căn cước công dân mới của Giám đốc lên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Thủ tục như thế nào?

                                            

►Căn cứ Điều 54 nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp :

Điều 54. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 171 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cổ phần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 186 Luật Doanh nghiệp.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

HỒ SƠ CHUẨN BỊ :

- Phụ lục II-5 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Scan chứng minh thư cũ và chứng minh thư mới.

- Giấy ủy quyền + chứng minh thư người được ủy quyền ( TH giám đốc không trực tiếp làm hồ sơ thay đổi DKKD).

CÔNG TY TNHH MUA NHANH VIỆT NAM

----------oOo----------

Số :012017 /TB – CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----------oOo---------- 

Hà Nội, 02 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

 

Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH MUA NHANH VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0107507071

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

Thông báo thay đổi, cập nhật Thông tin cá nhân của Ông NGUYỄN TUẤN ANH – Thành viên công ty, Người đại diện theo pháp luật như sau:

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH

Căn cước công dân số: 001092013528 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/02/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 247, tổ 23, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 247 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
Giám đốc

 

 

 

 

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế,

Hôm nay, ngày  02 tháng 03 năm 2017,  tại Hà Nội. Chúng  tôi gồm có:                                                

BÊN A: BÊN ỦY QUYỀN

CÔNG TY TNHH MUA NHANH VIỆT NAM  

Mã số doanh nghiệp: 0107507071

Trụ sở: Số 247 phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật:  NGUYỄN TUẤN ANH....... Chức danh: Giám đốc

BÊN B: BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Sinh ngày: 08/01/1992

Dân tộc: Kinh                                Quốc tịch: Việt Nam                  Giới tính: Nữ

CMND số: 163136934 do Công an Nam Định cấp ngày 10/12/2008

Nơi đăng ký HKTT: Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Chỗ ở hiện tại: Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Hai bên thống nhất việc ủy quyền với nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung ủy quyền: Bên A ủy quyền cho bên B thay mặt bên A tiến hành công việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho bên A.

- Thời hạn ủy quyền: Từ thời điểm hai bên ký kết Giấy ủy quyền này cho đến khi bên A được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Giấy ủy quyền này được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện. Hai bên đã đọc kỹ và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Chữ ký của các bên

BÊN A

 

 

 

 

NGUYỄN TUẤN ANH

BÊN B

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

 

                                      

                                       


 • CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG

  " Nơi gửi trọn niềm tin "

 • MST : 0107819578
 • Địa chỉ trụ sở chính :Số 11, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 • Địa chỉ văn phòng đại diện : Số nhà 89, ngõ 233 Đường Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
 • Website: https://dailythuedongduong.vn   
 • Email : dailythuedongduong@gmail.com - kinhdoanh@thuedongduong.com
 • ♦ Đại lý thuế - chuyên cung cấp dịch vụ kế toán - thuế, thủ tục với sở kế hoạch và đâu tư nhanh và uy tín

Bài viết liên quan

Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật

14/10/2021

Đại lý thuế Đông Dương hướng dẫn thay đổi thông tin người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư . Những hồ sơ cần chuẩn bị và những bước nộp hồ sơ thay đổi thông tin người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư một cách chính xác nhất giúp cho các bạn không phải bổ sung nhiều...

Xuất hoá đơn trước ngày ký hợp đồng mua bán bất động sản thì hoá đơn có giá trị không?

28/09/2021

Xây dựng hạ tầng để bán nền dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mở bán vì chưa nghiệm thu xong hạ tầng theo luật nhà ở. Công ty thu tiền khách hàng dưới hình thức hợp đồng tiến trình hoặc hợp đồng nguyên tắc theo tiến độ các đợt. Vậy xin hỏi công ty có phải kê khai thuế GTGT theo tiến độ...

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

26/08/2021

Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để thực hiện làm chế độ hỗ trợ theo hướng dẫn của nhà nước. TÊN DOANH NGHIỆP........             CỘNG...

Mẫu cam kết nuôi con hưởng chế độ nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng

26/08/2021

Mẫu cam kết nuôi con hưởng chế độ nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng theo chế độ nghỉ trong đại dịch covid 19. In ký đóng dấu và scan nộp đính kèm hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ đăng ký chế độ nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng theo mẫu cam kết nuôi con này. CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

24/08/2021

Hướng dẫn người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hưởng chế độ Covid theo quy định của pháp luật hiện hành. Người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ thực hiện hồ sơ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương như thế nào? Đối tượng...

Copyright ® 2017 VinaETech. All Rights Reserved